21. mrt, 2014

Saamhorigheid

Een begrip uit lang vervlogen jaren,
vandaag de dag bijna vergeten.
Want met de saamhorigheid van toen
kunnen wij ons nu amper meten.

Men hielp zich als het nodig was,
is me vaak genoeg verteld.
Wat was men als gemeenschap rijk,
ook al had men weinig geld.

Problemen had men vroeger ook,
maar geen Thuiszorg en methodieken.
Ze droegen samen hun lief en leed,
zonder therapie en statistieken.

We hebben ons nu niet meer zo nodig,
zelfs al staan we “in het rood''.
Onze welvaart willen wij niet missen,
al verkeert welzijn vaak in nood!

Wiel Rouland